Kontakt

Na tym etapie poznajemy Ciebie, Twoją firmę jej otoczenie, konkurencję oraz Twoje oczekiwania względem strony.

Koncepcja

Planujemy budowę i strukturę całej strony, aplikacji, sklepu. Opracowujemy sposób działania poszczególnych funkcji.

Projektowanie

Przygotowanie projektu w oparciu o wszystkie wytyczne oraz dostarczone materiały. Konsultacje projektu oraz nanoszenie odpowiednich korekt.

Wdrożenie i Finalizacja

Przygotowanie realizacji w oparciu o projekt oraz wszelkie dodatkowe ustalenia. Zamieszczenie na serwerze i finalne uruchomienie usługi.